Sesi kunjung hormat IECM bersama Ketua Pegawai Eksekutif Halal Development Corporation (HDC), Tuan Hairol Ariffein Sahari

Tarikh: 10hb September 2020, Khamis.  
Tempat: Pejabat HDC, Kuala Lumpur.  
Masa: 10:00 pagi

Agenda utama ialah untuk membincangkan cadangan untuk berusahasama program keusahawanan bersama HDC dan  memperkenalkan Dewan Usahawan Antarabangsa Malaysia.